Våra tjänster

 

Pinne & padda

 

Behovet av kvalificerade mätningstekniker, eller i dagligt tal utsättare, tycks inte minska, snarare tvärtom. Vår målsättning är att för varje projekt - stort som litet - vi går in i kunna erbjuda rätt kompetens där inte bara mätningstekniken finns utan också den minst lika viktiga förståelsen för hur ett bygg - och anläggningsprojekt fungerar för att i varje skede av produktionen kunna agera i rätt tid och med rätt utrustning samt vilken nivå av noggrannhet mättekniken skall ligga på i varje moment. Denna förståelse är en mycket viktig del för produktionsekonomin som helhet men som tyvärr alltför ofta glöms bort. Vi tar också den viktiga kommunikationen mellan utsättaren/mätteknikern och platsledning/yrkesarbetare, allt för att bistå med vår del för ökad produktionstakt.

 

Vårt ämnesområde är som sagt just utsättning, inmätning, mängdberäkning och redovisning. Detta har vi sysslat med under många år och sammantaget kan vi som medarbetare i företaget stoltsera med mer än 100 års produktionserfarenhet. Självklart blir varken vi eller någon annan aldrig fullärda men vi vågar påstå att vi har en god uppfattning om vad mätteknik i bygg – och anläggningsproduktion handlar om.

 

Vi kan bistå med utsättning, inmätning, lägeskontroller, mängdberäkning och redovisning inom alla områden såsom hus, gator o vägar, järnväg, industri, broar mm. För större projekt kan vi i samråd med uppdragsgivare föreslå och hjälpa till med att bygga upp en lämplig struktur på hur dataflödet bör fungera för att optimera möjligheterna till en god projektekonomi vad gäller ämnesområdet mät och mängd.

Vi har nu införskaffat en drönare och erbjuder då även drönartjänster för 3D-modeller, ortofoton mm.
Kontakta oss för offert gällande drönarflygning.
Kontakta oss här!

 

 

 

Copyright © Mätec Mätteknik 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB